Kancelarija: 011/6320-883, Sektor toplotne pumpe: 065/849-2510, Sektor gas i pelet: 065/849-2644, unistalbg@gmail.com, Braće Vučković 65 11147 Beograd
servis-gasnih-kotlova

Toplotne pumpe princip rada?

  Toplotna pumpa je uređaj koji uzima energiju iz izvora na nižoj temperaturi (spoljašnji vazduh , zemlja , voda) i u samom uređaju (toplotna pumpa) uz uloženi rad (potrošena struja za rad kompresora i ostalih elemenata uređaja) predaje energiju ponoru na višoj temperaturi (topla voda koja ide u sistem grejanja).

toplotne pumpe iskustva

Kako i koliko „štede“ toplotne pumpe za grejanje?

  Najčešće pitanje je koliko štedi toplotna pumpa. Veoma bitna stvar je sa čime poredimo potrošnju toplotne pumpe, kakav sistem grejanja posedujemo, kako će biti izveden novi sistem sa toplotnom pumpom…

  Da bi se lakše razumelo, za npr. 16 kW energije koju toplotna pumpa isporuči objektu (topla voda koja ide u radijatore ili podno grejanje) , oko 65% energije toplotna pumpa „uzma“ iz izvora (spoljašnji vazduh , zmelja , voda – koji je besplatan) i oko 35% energije troši iz električne mreže (struja za rad uređaja).

  Sa druge strane, elektro kotao za npr. 16kW energije koju isporuči objektu, iz električne mreže potroši 16kW. 

  Ista „matematika“ važi i za manje objekte sa manjom potrebom npr. toplotna pumpa od 9kW.

toplotne pumpe iskustva

Koje vrste toplotnih pumpi postoje?

Osnovna podela toplotnih pumpi je prema izvoru energije koji koriste u svom radu:

  1. Toplotne pumpe za grejanje i hlađenje vazduh-voda 
  2. Toplotne pumpe voda-voda
  3. Toplotne pumpe zemlja-voda

Kako izabrati toplotnu pumpu?

  Dva kriterijuma koji su za krajnjeg korisnika najvažniji za izbor toplotne pumpe su vrsta uređaja i snaga uređaja za traženi objekat.

  Naša preporuka za objekte do oko 500m2 je toplotna pumpa vazduh-voda.

  Što se tiče snage uređaja i pratećih elemenata, kao i implementacije na postojeći ili novoizgrađeni objekat, obratite se tehničkoj podršci UNISTAL-a oko definisanja sistema.

Da li sa toplotnom pumpom možemo da grejemo sanitarnu vodu?

  Da. Sa svim uređajima u ponudi u mogućnosti smo da preko toplotne pumpe vršimo pripremu sanitarne tople vode. Osim samog sistema toplotne pumpe, neophodan je „specijalan – ne standardan“ sanitarni bojler za toplotne pumpe.

VAŽNO!!! Većina sanitarnih bojlera na tržistu sa izmenjivačem toplote nije namenjena za pripremu sanitarne vode pomoću toplotne pumpe i shodno tome, pogrešnim odabirom dolazi do problema u radu uređaja kao i ekstremnih povećanja računa za struju… VAŽNO!!!

Toplotne pumpe za grejanje. Da li se isplati grejanje sa toplotnom pumpom i postojećim radijatorskim grejanjem?

Prvo teorija, onda praksa.“

 

  Teorija:

  Najbolje iskorišćenje (stepen korisnosti) toplotnih pumpi je u objektima koji su projektovani/izvedeni kao objekti sa niskotemperaturnim sistemom grejanja.

  Sistemi grejanja koje možemo prepoznati u postojećim objektima su najčešće radijatorsko grejanje i podno grejanje. Noviji objekti se već unapred projektuju sa sistemom grejanja i/ili hlađenja pomoću ventilator konvektora (fan-coil jedinica).

  „Najbolji“ sistem grejanja koji po postavci daje najveći stepen korisnosti (najmanja potrošnja struje) kada se grejete pomoću toplotne pumpe je podno grejanje, zatim grejanje pomoću ventilator konvektora, pa radijatorsko grejanje.

  Praksa:

  Veliki broj postojećih sistema radijatorskog grejanja je „predimenzionisan“ , što znači da je već „pripremljen“ kao nisko temperaturni i kao izvor možemo koristiti toplotne pumpe očekujući „dobre“ rezultate u potrošnji energije i visini računa.

VAŽNO!!! Prilikom dimenzionisanja uređaja, odnosno prilagođavanja postojećeg sistema grejanja, obavezno se konsultujte sa stručnim licem, jer samo tako možete biti zadovoljni konačnim rezultatima. VAŽNO!!!

  U praksi, preko 80% objekata koje je firma UNISTAL izvela, su objekti sa postojećim radijatorskim grejanjem koji su prilagođeni niskotemperaturnom režimu za rad sa toplotnim pumpama i odličnim rezultatima u potrošnji i uslovima ugodnosti u objektu.

Da li toplotne pumpe mogu da rade i pri niskim spoljašnjim temperaturama?

 

  Toplotne pumpe poslednjih generacija su usavršene do trenutnog tehničkog maksimuma i svi uređaji u ponudi UNISTAL-a mogu da rade i ispod spoljašnjih temperatura od -20℃.

  Karakteristika toplotnih pumpi jeste smanjenje stepena korisnosti sa padom spoljašnje temperature, ali sa druge strane svedoci smo globalnog porasta temperature, što ide u korist povećanja prosečnog stepena korisnosti ovih uređaja.

Da li postoje subvencije za kupovinu i ugradnju toplotnih pumpi?

  Postoje.

  Subvencije za fizička lica se sprovode iz linije Evropske banke za finansiranje „zelene“ ekonomije (GEFF kredit). Subvencionisanje se vrši kreditima banaka uključenih u program.

VAŽNO!!! Naša preporuka je, ako se odlučite za „GEFF kredit za finansiranje“ , ne kupujete uređaj u „prodavnici“, već aplicirate sa ponudom „KLJUČ U RUKE“ koju firma UNISTAL može da Vam dostavi po dobijanju neophodnih podataka vezanih za Vaš objekat.

Ovu vrstu ponude, ponudu „KLJUČ U RUKE“, mogu da obrade/ponude, jedino firme koje ispunjavaju kriterijume da su ovlašćeni prodavci, da su ovlašćeni serviseri, da poseduju inženjerski kadar i iskustvo vezano za projektovanje, ugradnju i servis navedene opreme… Za lakše razumevanje, od ponude pa nadalje sa održavanjem, korespodenciju vršite sa jednom firmom.  VAŽNO!!!

  Firma UNISTAL je ovlašćeni prodovac i ovlašćeni servis brendova koje ima u ponudi: Bosch , Vaillant , LG , Samsung , Hisense. 

  Shodno tome, u mogućnosti smo da ponudimo opciju ugradnje uređaja po sistemu “KLJUČ U RUKE”.