Kancelarija: 011/6320-883, Sektor toplotne pumpe: 065/849-2510, Sektor gas i pelet: 065/849-2644, unistalbg@gmail.com, Brače Vučković 65 11147 Beograd
servis-gasnih-kotlova

Cirkulacione pumpe

 

Toplotne pumpe u eksploataciji su skupe onoliko koliko je vaš postojeći ili novoprojektovani sistem prilagođen niskotemperaturnom režimu kada pričamo o grejanju, odnosno odabirom uređaja i pravilnim “povezivanjem” i podešavanjem parametara.

U prevodu: Po trenutnim cenama energenata (struja, nafta, pelet) toplotne pumpe nisu skupe u eksploataciji. Grejanje na toplotne pumpe .