KOJE GREJANJE JE NAJJEFTINIJE?

Večita dilema svakog korisnika – koje je najjeftinije grejanje. Često prilikom uvođenja sistema centralnog grejanja ili dorade, korisnici donose odluke na osnovu tuđih „iskustava“, komšijskih ili rođačkih priča o ceni grejanja. Da li se takve odluke uvek mogu doneti na taj način? Pristup problemu: Pristup problemu najčešće nije konsultovan strukom, već je isključivo vođen informacijama koje […]